Főoldal
Vezetőink

 

Perei Imre (pásztor) és Lívia

imiFeleségemmel, Líviával, és 4 gyermekünkkel elkötelezetten szolgáljuk Jézus Krisztust!

Boldog, kiegyensúlyozott életet kaptunk tőle! Átéltük a bűneink megbocsátását, gyógyulásokat, anyagi áldásokat. Jézus Krisztus személyes befolyását élvezzük az életünkön.

Imre: Mielőtt a gyülekezet pásztora lettem, 30 éven keresztül szolgáltam dicsőítő-zenei vezetőként. Az elhívást a pünkösdi Kármel Gyülekezetben kaptam Istentől, majd az évek során számos lehetőség nyílt, hogy énekesek, zenészek felé szolgáljak Magyarországon és a határainkon túl, a Szeráf Művészeti Alapítvány vezetőjeként. 

Lívia: A múltban a gyerek szolgálat segítőjeként, majd vezetőjeként szolgáltam. A dicsőítő szolgálatban kezdettől fogva részt veszek, mint énekes. Mindezek komoly felkészítések voltak számomra, hogy Isten akaratából ma bibliatanítóként szolgáljak a férjem mellett.

2009 májusában kaptuk a felkérést a hálózat vezetőjétől a gyülekezetplátálására. Ezt követően fél év kellett, hogy Isten is meggyőzzön, hogy valóban az ő akaratából kezdjük el ezt a szolgálatot. A személyes kijelentésen túl, két számunkra teljesen ismeretlen prófétai szolgáló megerősítése után mondtunk végül igent.

Teljes szívünkből hiszünk a működő újszövetségi gyülekezetben Magyarországon, melynek része az Omega Centrum is. Vágyunk rá, hogy mindaz, amit teszünk, Isten igéjén alapuljon, és az ő akaratával megegyező legyen!

Isten erőteljesen szívünkre helyezte az "igaz istentiszteletet", a szegények, özvegyek és árvák felé való szolgálatot. Fontosnak tartjuk, hogy a hívők szívében növekedjen a könyörület az elesettek felé.

Isten akarata és vágya, látásunk szerint, a panaszkodó és kérő gyülekezetek helyett egy Istent imádó, boldog és felszabadult gyülekezet, amit nem emberek manipulálnak, hanem Isten igéje és Szelleme irányít. Látva a reményteljes kibontakozást, nagyon nagy örömmel és izgalommal állunk ebben a szolgálatban.

 

 

 

id. Perei Imre és Marika

idperei

Immáron 49. éve élünk boldog házasságban feleségemmel, Marikával, Isten gazdag áldásában,aki tíz gyermekkel ajándékozott meg minket. A legnagyobb ajándék amit kaphattunk, hogy mind a tíz gyermekünk elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának és bemerítkezett, valamint a huszonnégy unokánkból kilencen.

1954-ben adtam át életem Jézus Krisztusnak a mezőberényi Pünkösdi Gyülekezetben. Úgy a mezőberényi gyülekezetben, mint 1960-tól a péceli Kármel Gyülekezetben, majd az Omega hálózatban, most pedig a Szeráf Gyülekezetben igyekszem hasznossá tenni magam a különbözőszolgálatokban, mint presbiter.

Hiszem, hogy Isten gyönyörködik ebben a gyülekezetben és egy áldott jövőt tartogatszámunkra, különösen a hittel és a Szentszelemmel teljes életben, hogy a működő ige legyen
nyilvánvalóvá mindenki életében. 

Marika: Gyülekezeti szolgálatomban főleg a férjem szolgálatát támogatom imádsággal, illetve az imacsoport tagjaként a szolgálókért, vezetőkért való imádságban veszek részt. A bizonyságtétel,bátorítás a szívemben és a számon van, hogy Isten munkája töretlenül haladjon előre, hogy még sokan megtérhessenek, megmenekülhessenek.

 

Lovas Judit

Szeretem Istent!

juditValójában gyermekkorom óta így éreztem Iránta, de csak felnőtt fejjel köteleztem el magam arra, hogy Jézus Krisztust kövessem, szolgáljam és megismerjem ennek a szeretetnek az igazi mélységét.

Hiszem és tapasztalom, hogy a keresztény élet a hétköznapokban is jelen lévő örömet, békességet jelenti, olyan szabadságot és perspektívát, amelyet más nem adhat meg számunkra, csak maga az Élő Isten.

A gyülekezetben énekkel dicsőítem Őt, tanításokban közvetítem a Tőle kapott üzeneteket, a Bibliában kijelentett igazságokat. Hálával tölt el, hogy folyamatában látom az Úr által munkált változást, fejlődést, növekedést, a testvéreim személyes kiteljesedését. Mindez élő bizonyítéka számomra Isten Jézus Krisztusban adott kegyelmének, szeretetének, az ígéreteihez való örök hűségének.

És ez még csak a kezdet!