Főoldal
Kicsoda Jézus?

 

Története

Jézus Krisztus egy jelentéktelen kis faluban született, közel 2000 évvel ezelőtt. Körülbelül 33 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt.

De több száz évvel Jézus születése előtt különnböző próféták már megjövendölték az érkezését. Az Ószövetség, amelyet különböző emberek kb. 1500 éven keresztül írtak, több mint 300 a Messiásra vonatkozó próféciát tartalmaz. Ezek mindegyike beteljesedett, beleértve nem mindennapi születésének körülményeit, bűntelen életét, számtalan csodatételét, halálát és feltámadását is.

jezus1Jóllehet 2000 év telt el azóta, hogy Jézus a földön járt, tanításai még ma is rendkívül időszerűek. A legfontosabbak éppen az élet és a halál értelmének a kérdését érintik. "Van-e az életnek értelme? Mi van a halál után?" Jézus világos és megbízható válaszokat adott ezekre a kérdésekre.

 

De kicsoda Jézus?

Jézus nem mindennapi életmódja és tanítása kétféle reakciót váltott ki kortársaiból. Az egyik tábor fenntartás nélkül követte Őt, a másik tábor ellene fordult, de senki nem értette egészen, hogy kicsoda Ő. Jézus azt állította, hogy benne teljesedett be mindaz, amit az ószövetségi próféták évszázadokkal előtte a Messiásról jövendöltek.

Kijelentette, hogy Ő az Istenhez vezető egyetlen út:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam."

(János evangéliuma)

C.S. Lewis "Keresztény vagyok" című könyvében írta a következőt: "Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki is azt az igazán ostoba dolgot állítsa, amit sok ember mond Róla: 'Kész vagyok elfogadni Jézust mint az erkölcs nagy oktatóját, de nem fogadom el állítását, hogy Isten.' Ez az, amit nem szabad mondanunk! Az olyan valaki, aki csak ember volt, és olyanokat mondott, mint Jézus, nem lenne nagy, erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna – egy szinten azzal, aki magát buggyantott tojásnak tartja -, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell! Vagy Isten Fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, vagy valami annál is rosszabb. Elzárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont; vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne huzakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcsi tanító volt! Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Nem volt szándékában."

Sokan egy világvallás megalapítójának tekintik Őt, Buddhával vagy Krisnával egyenrangú személynek gondolják. Jézus azonban önmagát Isten Fiának tartotta. Aki az igazságot keresi, annak mérlegelnie kell ezt! Ha Jézus önmagára vonatkozó állításait vizsgáljuk, kénytelenek vagyunk belátni, hogy épelméjű ember csak akkor állít önmagáról ilyen dolgokat, ha teljesen bizonyos az igazában. Jézus személye 20 évszázad múltán is döntés elé állít bennünket: vagy nem vesszük figyelembe, hogy kinek vallotta magát, vagy pedig Istenünknek fogadjuk el, és követjük Őt.

Nem csak élete, halála is rendkívüli volt. Jézus azt állította, hogy halála is része annak a küldetésnek, amit az Atya rábízott. Azt tanította, hogy születésének, életének, halálának egy célja van: megváltani az embereket a bűn rabságából. A bűn azt jelenti, hogy az ember elfordult Istentől, és a saját útján kezdett el járni. Ez a lázadás folytatódik az életünkben, mindig, amikor felülkerekedik bennünk az önzés és visszaélünk azzal az élettel amit Istentől kaptunk ajándékba. Tapasztalatból tudjuk, hogy amikor egy kapcsolat megromlik, csak az segít, ha az egyik fél megteszi az első lépést a másik felé. Ezt az első lépést Isten tette meg felénk: Jézus, Isten fia halt meg azért, hogy ne nekünk kelljen a bűneink büntetését elszenvednünk. jezus2Az Ő halála tette lehetővé az Isten és ember között megromlott kapcsolat helyreállását.

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." (Római levél)

Jézus körül a rendkívüli események ezzel nem értek véget. Jézus feltámadt a halálból! A feltámadása a bizonyíték arra, hogy Isten elfogadta a helyettünk magára vállalt "váltsághalálát". Ennek alapján ajánlja fel Isten a bűnbocsánatot és az örök életet minden embernek. Ezért Jézus Krisztus a világ egyetlen reménysége! Jézus ma is él és Ő képes rá, hogy megváltoztassa bárki életét! Hív minket, hogy kövessük öt, és éljünk felszabadult, örömteli életet az Ő erejével és segítségével.

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-nyugvást adok nektek." (Máté evangéliuma)

Jézus szenvedése, halála és feltámadása teszi majd lehetővé a megteremtett világ helyreállítását is. Mindezért Jézus Krisztust illeti meg a legnagyobb tisztelet! A valódi keresztyének örömmel várják Jézus dicsőséges visszajövetelét, amikor minden nép és minden ember előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézus Krisztus Úr!

De már ma, a Földön élő emberek százmilliói állítják: személyesen találkoztak Jézussal és azóta felszabadult, nem feltétlen gondtalan, de valóban boldog életet élnek, az értelmetlennek látszó élet és az üresség helyett. Az élet viharaiban is biztonságban érzik magukat a világ teremtőjének barátjaként, és tudják, hogyan szabadulhatnak fel bármikor a bűntudat, a keserűség vagy a harag nyomása alól.

Ha szeretnél többet megtudni Jézusról, keress meg minket bátran, és/vagy nézz körül ezen a honlapon: www.whoisjesus-really.com/hungarian/.
Várjuk jelentkezésed!

A következők felhasználásával:

www.ujremeny.hu/biblia/kicsoda-jezus.html, www.jaszsagigyulekezet.hu/index.php?pID=2, www.whoisjesus-really.com/hungarian/