Főoldal
hitvallas-bg

1. Hisszük,hogy a Biblia a Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedül, csalhatatlan és hiteles kinyilatkoztatása.

4. Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, melyet a Jézus Krisztusban való hit által a Szent Szellem végez el.

6. Hiszünk az igazakés bűnösök feltámadásában, hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak az ítélet után az örök kárhozatra jutnak.

2. Hiszünk a Szentháromságban,az Atya Istenben, Fiú Istenben, Szent Szellem Istenben - az Úr Jézus Krisztusban.

5. Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, melynek jele a nyelveken szólás, hiszünk a szellemi és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban.

7. Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház feje, a tagok pedig a test részei, egységben.

3. Hisszük, hogy Jézus Krisztus földi életében szűztől született, bűntelenül élt,
Isten küldetésének eleget tett minden ember helyett történt váltsághalálában,
vére által engesztelést szerzett az Atyánál
az emberek bűneire,
hiszünk Jézus Krisztus testben való feltámadásában,
mennybemenetelében,
és hogy most az Atya jobbján van, és visszajön a Földre
hatalommal és dicsőséggel.

8. Hiszünk a keresztény hit a mindennapi életben való, gyakorlati alkalmazásában, az emberek felé való szolgálatban az élet minden területén, ami magába foglalja többek között a hitben való nevelést, a lelkigondozást, a szociális segítségnyújtást.